Video

Cílem kurzu je seznámit studenty jak s teoretickými, tak především s praktickými základy digitálního videa. V teoretické části bude představena problematika audiovizuálního díla. V praktické části bude pozornost věnována na pořízení a následnou editaci digitálního videa. Po absolvování posluchači zvládnou technickou stránku digitálního videa až po konečné zpracování.


Osnova cvičení:

1. Debata nad obsahem kurzu, jednotlivými představami a požadavky studentů. Seznámení s problematikou audiovizuálního díla. Standardní postup pro vytvoření díla.

2. Praktické seznámení se záznamovou technikou (poloprofesionální videokamera, DSLR kamera s možností AV záznamu, stativ). Pořízení pilotních snímků.

3. Práce s osvětlovací technikou. Nasvícení vybrané scény.

4. Natáčení materiálu potřebného pro následnou editaci.

5. Software pro editaci videa. Ukázka práce s programem Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, Microsoft Movie Maker.

6. Zvuková složka filmu – základy užití zvuku. Záznam komentáře. Úprava zvuku.

7. Finální střih natočeného materiálu. Softwarové zpracování pořízeného snímku v programu Adobe Premiere Elements (přenos dat do PC, pracovní prostředí, hrubý střih nahrávky, přechody pohybu, efekty, titulky, zvuk, finální export). Závěrečné hodnocení prací studentů.