Digitální fotografie

Specializovaný kurz pro magisterské studenty představí fotografii jako svébytný sdělovací systém s řadou vnitřních vazeb a zákonitostí. Poznání a respektování těchto pravidel povede posluchače k cílevědomé a kontrolované práci s elektronickým obrazem, k exaktnímu obrazovému vyjadřování i k využití tvůrčích možností fotografického média.


Osnova cvičení:

1. Princip vzniku digitálního obrazu, snímače - jejich druhy a vlastnosti, kategorie a vlastnosti fotografických přístrojů a optiky.

2. Technologie fotografování, práce s přístrojem - expozice, ostrost, tonální a barevná interpretace, technické parametry fotografického snímku.

3. Úvod do teorie fotografie, obecná definice fotografie a pozice fotografie v oblasti sdělování, emotivní a informativní fotografie, obrazové parametry fotografického snímku, stavba a skladba fotografického obrazu, kompozice věcná, lineárně - tonální, barevná, práce s motivem a světlem.

4. Základy správy barev, monitory, kalibrace, tisk, projekce.

5. RAW formát, jeho zpracování a editace, konverze, archivace.

6. Úvod do editace, editační programy, Photoshop.

7. Optimalizace snímku ve Photoshopu a další editační postupy.