FCE Logo
Department of Mechanics

prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.

full professor
deputy head of department
coordinator of international Master's course SAHC at CTU
member of doctoral study board for Physical and Material Engineering

PK Photo

Contact CV Teaching Research & grants Publications Software Consulting Links

Contact

Room: B328
Tel: +420 224 35 4485
Fax: +420 224 310 775
E-mail: petr.kabele(at)fsv.cvut.cz
Postal address:
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering
Department of Mechanics
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Czech Republic

Office hours for students:
Tuesday 9:30-11:30

Return to menu

CV

Education

1995: Doctor of Philosophy (Ph.D.) - Civil Eng., The University of Tokyo, Japan
1992: Master of Engineering (M.Eng.) - Civil Eng., The University of Tokyo, Japan (recognized as Ing. by CTU in Prague)
1986-90: Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Czech Rep.

Work

2009-present: Professor, Faculty of Civil Eng., CTU in Prague, Czech Rep.
2001-2009: Associate Professor, Faculty of Civil Eng., CTU in Prague, Czech Rep.
1999-2001: Assistant Professor, Faculty of Civil Eng., CTU in Prague, Czech Rep.
1998-99: Associate Professor, Dept. of Civil Eng., The University of Tokyo, Japan
1996-98: Assistant Professor, Dept. of Civil Eng., The University of Tokyo, Japan
1995-96: Research Associate, Dept. of Civil Eng., The University of Tokyo, Japan

Return to menu

Teaching

Current

Previous

My students

Students who have successfully completed Ph.D. under my supervision (since 1999):

Return to menu

Research & grants

General research interests

Mathematical and numerical modeling of materials, structures, phenomena and processes.

Currently working on

Previous topics

Scientific community service

Leadership of research project teams - principal investigator/co-investigator

Data from Central Register of R&D Projects (Research, Development and Innovation Council, an advisory body to the Government of the Czech Republic):

1.
DF11P01OVV008 Název projektu: Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2011 - 2015
2.
GA103/02/0658 Název projektu: Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2002 - 2004
3.
GA103/05/0896 Název projektu: Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2005 - 2007
4.
GA103/07/1660 Název projektu: Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2007 - 2009
5.
GA106/02/0678 Název projektu: Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2002 - 2004
6.
GA13-15175S Název projektu: Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2013 - 2016
7.
GA16-11500S Název projektu: Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2016 - 2018
8.
GAP210/11/1168 Název projektu: Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2011 - 2013
9.
GAP210/12/1385 Název projektu: Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Období řešení projektu: 2012 - 2014
10.
TA03011564 Název projektu: Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů, Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Období řešení projektu: 2013 - 2016

Return to menu

Publications

List of publications in CTU database
See also "Links" for other databases.

Return to menu

Software

Software developed by myself or in projects that I coordinated:

Project DF11P01OVV008

Project GA13-15175S

Project TA03011564

Other

Return to menu

Consulting and contracted research projects

Return to menu

Links

My LinkedIn profile
My ResearchGate profile
My Google Scholar profile
My ResearcherID: B-8809-2008 
My ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4402-0196
My SCOPUS Author ID: 6603304519

Return to menu