132SM02

  Stavební mechanika 2

l.s. 2014/2015 , 2+2, z,zk

skupiny: I1


Aktualizace: 20.4.2015


Aktuální informace

Vyučující :


Přednášky :

Texty jsou průběžně aktualizovány. Datum aktualizace je uvedeno v hranatých závorkách [...].

Týden Téma
1.
Spojité zatížení. [15.2.2011]
Vnitřní síly v průřezu prutu. [22.2.2011]
2.
Průběhy vnitřních sil po délce prutu. Přímý nosník zatížený v rovině. [23.2.2010]
3.
Zobecnění vztahů mezi vnitř. silami a zatížením, analýza průběhů vnitřních sil pomocí dif. rovnic s okrajovými podmínkami. [15.3.2011]
4.
Průběhy vnitřních  sil na šikmých a šikmo zatížených prutech. [ 9.3.2010]
Průběhy vnitřních sil na lomených nosnících. [ 9.3.2010]
Symetrické rovinné konstrukce symetricky a antisymetricky zatížené. [22.3.2006]
5.
Průběhy vnitřních sil na obloukových nosnících a rovinných složených soustavách. [ 24.4.2014]
Použití programu wxMaxima pro řešení úloh SM2 [ 27.3.2012]
Příklad 1 - parabolický nosník (PDF, wxMaxima dokument .wxm)
Příklad 2 - kružnicový prut  (PDF, wxMaxima dokument .wxm) Příklad 3 - kružnicový prut složené soustavy  (PDF, wxMaxima dokument .wxm)
6.
Praktické postupy a kontrola výpočtu. [30.3.2010]
Průběhy vnitřních sil na prostorových a obecně zatížených přímých a lomených nosnících. [ 26.4.2011]
7.
Výpočtové modely stavebních konstrukcí. [13.4.2010] Definice normálového napětí a předpoklady o jeho rozložení v průřezu. Ekvivalence vnitřních sil. [13.4.2010]
Těžiště. [ Apendix: Integrály dvojné a křivkové. ] [20.4.2010]
8.
Momenty setrvačnosti, deviační momenty, elipsa setrvačnosti. ( PDF - 1 MB!! ) [ 24.4.2014]
9.
Shrnutí. Výpočet normálového napětí prutu. [27.5.2008]
10.
 Test (23.4.2015)
11.
Zatížení stavebních konstrukcí sněhem a větrem.
12.
Zatížení stavebních konstrukcí – kombinace zatěžovacích stavů.
13.
Rezerva

Cvičení:

Týden

Téma

1.

Výpočet vnitřních sil v průřezech rovinného nosníku.

2.
Výpočet vnitřních sil v průřezech prostorového nosníku.

3.

Průběhy vnitřních sil na přímých rovinných nosnících.
4.
Průběhy vnitřních sil na šikmých a lomených rovinných nosnících.

5.

Průběhy vnitřních sil na obloukových rovinných nosnících.

6.

Průběhy vnitřních sil na rovinných složených soustavách.

7.

Průběhy vnitřních sil na rovinných složených soustavách.

8.

Průběhy vnitřních sil na prostorových a obecně zatížených přímých a lomených nosnících.
9.
Výpočet průřezových charakteristik: těžiště, momenty setrvačnosti a deviační momenty.
10.
Výpočet průřezových charakteristik: hlavní těžišťové osy a momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti složených průřezů.
11.
Výpočet průřezových charakteristik: hlavní těžišťové osy a momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti složených průřezů.
12.
Zatížení stavebních konstrukcí.

13.

Zápočet. Rezerva


Tabulky těžišť, momentů setrvačnosti, deviačních momentů atd. najdete zde a zde.

Příklady k procvičení:

Vnitřní síly

Průřezové charakteristiky

Seminární práce studenta 1. ročníku Jana Faltýnka

(Vyučující neručí za možné nepřesnosti a chyby v textu. Případné připomínky a chyby laskavě posílejte na adresu petr.kabele(zavináč)fsv.cvut.cz.)

Další příklady a užitečné materiály jsou na wiki Katedry mechaniky

Zápočtový test:

  1. průběhy vnitřních sil na přímém  rovinném nosníku.
  2. vnitřní síly v bodě a v průřezu na lomeném rovinném nosníku pravoúhlém,
  3. vnitřní síly v bodě a v průřezu na lomeném rovinném nosníku se šikmými pruty,

Domácí úlohy:

Podmínky pro udělení zápočtu (všechny podmínky je nutné splnit):

Zkouška:

Výsledná známka z předmětu:


Konečné hodnocení
body
známka
100 – 90
A, výborně
89 – 80
B, velmi dobře
79 – 70
C, dobře
69 – 60
D, uspokojivě
59 – 50
E, dostatečně
celkem < 50
F, nedostatečně
  

Užitečné odkazy:

Maxima, a Computer Algebra SystemwxMaxima (grafické uživatelské rozhraní programu Maxima) 

Literatura:

Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 10, ES ČVUT
Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 20, ES ČVUT

Literatura použitá vyučujícím při přípravě přednášek a cvičení:

Beer, Johnston Jr., Vector Mechanics for Engineers (Statics), McGraw-Hill, 1988
Beer, Johnston Jr., Vector Mechanics for Engineers (Dynamics), McGraw-Hill, 1988
Kufner, Kratěnová, Kuklík, Teoretická mechanika, Příklady, ES ČVUT, 1988  
Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 10, ES ČVUT  
Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 20, ES ČVUT
a další.