doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.


Pavel Hánek
Kontakt
tel.: (+420) 224 354 737 (bez záznamníku)
e-mail: hanek@fsv.cvut.cz
mí­stnost: B908
Odkazy
Curriculum Vitae
Dějiny zeměměřictví­, History of Surveying
Inženýrská geodézie 4
Stavebně průmyslová geodezie
Inženýrská geodézie a životní prostředí
Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství
Inženýrská geodézie pro stavební technology