Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

 

           

  Radek Štefan

           

Kontakt

Aktuálně

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

18.2. Aktualizován rozvrh.

18.2. Aktualizována stránka Výuka.

katedra betonových a zděných konstrukcí

Thákurova 7, 166 29 Praha 6, místnost B 736

e-mail: radek.stefan@fsv.cvut.cz

mobil: +420 775 195 659

telefon: +420 224 354 450

 

Konzultace

Pondělí 16:30-17:30, jinak dle dohody (viz rozvrh)

   
© 2009-2024 Radek Štefan  

Poslední aktualizace: 18.02.2024