ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


Michaela Frantová   »  Projekty

  

 

124P01C - statická část projektu

Obsah statické části projektu

Pomůcky pro předběžný statický výpočet, technickou zprávu a výkresy najdete zde

Příklad možného zpracování schémat konstrukčních variant

 


133P02C

Podmínkou zápisu je splnění projektu P01C.

Zadání nabízí katedra (konkrétní vyučující) nebo podklady  přinese student. Po dohodě se upřesní, zda je téma vhodné a případně se zadání upraví. Téma zadání je tedy vždy po dohodě se studentem, nenabízíme "seznam" konkrétních objektů.

Projekt je zaměřen na statickou část projektové dokumentace,  obvykle to není zpracování statických výpočtů a výkresů pro celý objekt. Podkladem jsou nejčastěji stavební výkresy s vyřešenou dispozicí objektu (úroveň projektu pro stavební povolení nebo studie). V projektu 133P02C se jedná o koncepční návrh nosné konstrukce zvoleného objektu a podrobnější řešení vybrané části. Obvykle nebudete  zpracovávat jen "rutinní" výpočty a výkresy, cílem je též diskuse a výběr variantního řešení konstrukcí systému nebo určitých prvků, volba vhodných výpočetních modelů a metod, apod.  Kromě vedoucího projektu z katedry 133 chodí do výuky též učitel z K124 (stavební část projektu = kontrola podkladů zadání s případnými změnami, návrh skladeb podlah, příček atd. pro výpočet zatížení, vybrané detaily)  a učitel z K135 konzultuje založení objektu. Rozsah části stavební a geotechniky je  určen vedoucím projektu podle zadání a dohody se studentem.

Povinným výstupem je prezentace (cca 10-15min), obvykle v Power-pointu + diskuse.

Student se v rámci projektu může zúčastnit soutěže soutěž EBK (Efektivní Betonová Konstrukce) - podklady zadání jsou jednotné, úkoly jsou stanoveny tak, aby se projevil individuální  přístup a práce studentů vedla k odlišným řešením, vítězové jsou finančně odměněni - účast není povinná, možnost volby jiného tématu zadání. Informace zde

Návaznost na projekt v bakalářské práci je možná po dohodě s učitelem, ale není povinná, můžete pro bakal.práci volit po dohodě i jiného učitele - konkrétní zadání BP obvykle vyplyne po diskusi se studentem podle jeho zájmu a nabídky témat učitelem – bakalářské práce s experimentální částí je vhodné domluvit a začít již během zimního semestru.


XXXP02C (bakalářské projekty oboru C)

Statická část projektu musí obsahovat předběžný návrh všech prvků nosné konstrukce a výkresy tvaru, případně skladby. Ostatní je na individuální dohodě s vedoucím projektu.


133P03C a 133P04C

Zadání je individuální, nemusí to být budova jako celek. Vše je na dohodě s vedoucím projektu.

Je možná i návaznost na diplomovou práci.