ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


Michaela Frantová   »  133BZKZ

  

Veškeré podklady a informace k předmětu 133BZKZ naleznete zde


Pravidla pro udělení zápočtu

·         Dodržení počtu konzultací podle požadavků cvičícího.

·         Správné vypracování úloh v požadované kvalitě.

·         Dodržení postupu vypracování a odevzdávání výsledků v řádných termínech během semestru.

·         Aktivní prokázání znalostí v rámci předmětu 133BZKZ.

Porušení těchto podmínek bude postihnuto neudělením zápočtu, popř. prací navíc, dodatečnými testy apod.

Zápočty z předmětu BZKZ jsou udělovány do 17. 12. 2021 12:00.


Přestupy mezi kruhy:

Zúčastnit cvičení se mohou pouze ti studenti, kteří jsou řádně zaregistrováni v KOSu na dané cvičení.

Přestupy mezi kruhy jsou možné do konce druhého výukového týdne. Více na studijním oddělení.

 

 

 

 


Výuka

Publikace

Životopis