ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


Michaela Frantová   »  133BZKE

  

Veškeré podklady a informace k předmětu 133BZKE naleznete zde


Cvičení

Zadání cvičení předmětu 133BZKE bude individuální a bude přímo navazovat na projekt zpracovávaný v rámci předmětů ekonomického zaměření (126PRS, 126PKAN, 126KN2E, ...). Výstupy těchto úloh budou dále využívány pro podrobné cenové kalkulace. Je tedy třeba úlohy zpracovávat pečlivě a bezchybně.

Studenti si na první cvičení předmětu 133BZKE přinesou svůj projekt, aby bylo možné upřesnit a specifikovat jednotlivá zadání, která se pak stanou nedílnou součástí řešených úloh.


Pravidla pro udělení zápočtu

·         Dodržení počtu konzultací podle požadavků cvičícího.

·         Správné vypracování úloh v požadované kvalitě.

·         Dodržení postupu vypracování a odevzdávání výsledků v řádných termínech během semestru.

·         Aktivní prokázání znalostí v rámci předmětu 133BZKE.

Porušení těchto podmínek bude postihnuto neudělením zápočtu, popř. prací navíc, dodatečnými testy apod.

Zápočty z předmětu BZKE jsou udělovány do 17. 12. 2021 12:00.


Přestupy mezi kruhy:

Zúčastnit cvičení se mohou pouze ti studenti, kteří jsou řádně zaregistrováni v KOSu na dané cvičení.

Přestupy mezi kruhy jsou možné do konce druhého výukového týdne. Více na studijním oddělení.