ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)
     
Kohoutkova

Místnost:
Telefon:

Email:

B 735

+420-224-353-740

akohout@fsv.cvut.cz

prof. Ing Alena Kohoutková, CSc.

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

Home

Výuka

Granty

Životopis