English 

  Ing. Jindřich HODAČ, Ph.D.

narozen v Praze v září 1971

funkce

   odborný asistent

pracoviště

  

Laboratoř fotogrammetrie
 

Katedra geomatiky
Fakulta stavební, ČVUT

kontakt

   místnost č. B 805, tel: +420 224 354 650
   e-mail : hodac@fsv.cvut.cz

vzdělání

2005 - Ing. - Paed. IGIP, kurz inženýrské pedagogiky dle standardů IGIP (CSVŠ)

2002 - Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1994 - Ing., Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie

1989 - maturita, Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha (SPŠZ)

praxe

1998 - dosud : FSv, Laboratoř fotogrammetrie - fotogrammetrie, pedagogika

1995-8 : Help Service Mapping (brig.) - GIS, fotogrammetrie

1994-5 : Help Service Mapping (TopoL) - GIS, fotogrammetrie

odborné zájmy

 měřická dokumentace historických objektů/míst .. viz vedené DP a BP níže

 jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace architektury

.. viz např.  3x3 pravidla, projekt PhotoPa, software SIMPhoto

♥  prostorová data, 3D modely historických objektů a míst - tvorba a využití

♥  inženýrská pedagogika, koučovací přístup při výuce

♥  kvalitativní a kvantitativní výzkumy v aplikacích z oblasti G+K+Info

spolupracuji s kolegy .. zde

jsem členem .. Společnosti pro obnovu vesnice a malého města - SOVAMM

projekty/granty

♥  fond celoškolských aktivit ČVUT (FCA) > projekt s FA (2021)

♥  grantový projekt MK ČR (program NAKI II) > projekt Kámen (2020 - 22)

♥  grantový projekt MK ČR (program NAKI II) > projekt Venkov (2016 - 20)

 informační systémy s 3D daty pro památkové objekty .. viz projekt Živé divadlo

    zpracované projekty měřické dokumentace - příklady .. zde

jazykové znalosti

   angličtina, ruština (čtení)

pedagogická
činnost

  • praktická cvičení z fotogrammetrie - FTG 1FTG 2Projekt - fotogrammetrie

  • modulové a volitelné předměty - YFD

  • přednášky a cvičení pro obor IŽP - SVPD .. část týkající se fotogrammetrie

  • ostatní přednášky a předměty - PF1 a 2 na FF UJEP  , ZTI na PřF UK

  • veškeré studijní materiály k uvedeným předmětům jsou od října 2018 nově umístěny v prostředí .. Moodle

  • výuka v aktuálním semestru - osobní rozvrh

vedené práce

různé

publikační činnost .... disertační práce

fotogrammetrický software - odkazy   průběžně

Fotogrammetrické firmy v ČR - dotazníkový průzkum  07.10

Výuka fotogrammetrie v ČR - dotazníkový průzkum  07.03

knihovna katedry - K 153/155   09.03

odkazy

    MAPY  mé další ZÁJMY  ● fotogrammetrie  památky

aktualizace 25.06.2021