ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


Narozen:
  • 2.10.1965 v Třebíči

 

Universitní a vědecké hodnosti:
  • 1988, Ing., získáno na stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby
  • 1995, CSc., Název práce : Vodotěsnost nádrží ze železobetonu a předpjatého betonu
Profesionální dráha:
  • 1992 - dosud: odborný asistent
  • květen - říjen 1993: odborná stáž u firmy DMD, Wales, Great Britain
     
Výzkumné a profesionální zájmy:
  • Využití odpadních hmot ve stavebnictví
  • Vláknobetony

          


Domů

Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis