ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


2010

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Aktuální stav uplatnění vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty v praxi

In: Recycling 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 9-12. ISBN 978-80-214-4061-6.

 

Krátký, J. - Vodička, J. - Vašková, J. - Hanzlová, H.

Assumtions for Desing of Fibre Concrete Structural Elements

In: Fibre Reinforced Materials. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010, p. 191-198. ISBN 978-981-08-5198-9.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Fibre Concretes with Recycled Materials

In: 14th Conference on Enviromental and Mineral Processing, Part 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, vol. 1, p. 299-302. ISBN 978-80-248-2208-2.

 

Krátký, J. - Vašková, J. - Hanzlová, H. - Vodička, J.

General Principles of the Design of Fibre Concrete Structural Elements

In: Concrete Structures for Challenging Times. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2010, p. 435-438. ISBN 978-80-87158-26-5.

 

Krátký, J. - Vodička, J. - Vašková, J. - Hanzlová, H.

Navrhování konstrukčních prvků z vláknobetonu vyztuženého betonářskou výztuží

In: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2010, roč. 10, č. 2, s. 84-86. ISSN 1213-3116.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H.

Optimalizace pojiva ve směsi vláknobetonů s recykláty ve vztahu k základním pevnostním charakteristikám

In: 7. konference speciální betony - sborník konference. Praha: Sekurkon, 2010, s. 162-167. ISBN 978-80-86604-50-3.

 

Hanzlová, H.

Properties of Fibre Concrete and Applications of Fibre Concrete in Czech Republic

In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010, vol. 1, p. 249-257. ISBN 978-981-08-5200-9.

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Stav využití vláknobetonů s recykláty v zemních konstrukcích

In: 7. konference speciální betony - sborník konference. Praha: Sekurkon, 2010, s. 168-173. ISBN 978-80-86604-50-3.

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Strength characteristics of fibre concrete with chosen synthetic fibres

In: XIV.Mezinárodní konference „ekologie a nové stavební hmoty a výrobky“.. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010, p. 283-286. ISBN 978-80-87397-02-2.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Horáček, V.

Vláknobeton pro zemní konstrukce a jiné nenáročné stavby bytové a občanské výstavby

Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, CZ 20532 U1. 2010-02-15.

 

Výborný, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V. - Vodička, J.

Vláknobeton vyrobený z recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu

In: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2010, roč. 10, č. 2, s. 107-111. ISSN 1213-3116.

 

 

2009

 

Vodička, J. - Výborný, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Application of Fibre Concrete with Recycled Aggregate in Earth Structures

In: Fibre Concrete - Technology, Design, Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2009, p. 261-266. ISBN 978-80-01-04381-3.

 

Vašková, J. - Krátký, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Evaluation of FC for Determination of Design Parameters

In: Innovative Concrete Technology in Practice. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology, 2009, p. 319-322.

 

Vodička, J. - Výborný, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Mixture Design of Fibre Concrete with Recycled Aggregate

In: Innovative Concrete Technology in Practice. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology, 2009, p. 87-89.

 

Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Broukalová, I. - Výborný, J.

MODEL ZEMNÍ HRÁZE VYZTUŽENÝ VLÁKNOBETONEM S PLNOU NÁHRADOU PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RECYKLÁTY

In: 13th International konference of research institute of building materiels, Ekology and new building materials and products [CD-ROM]. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2009,

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Broukalová, I. - Výborný, J.

MODEL OF EARTH-FILL DAM STRENGTHEND WITH FIBRE-CONCRETE WITH AGGREGATE FULLY REPLACED WITH RECYCLED MATERIAL

In: Ecology and New Buildings Materials and Products - 13th International Conference. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2009, p. 69-72. ISBN 978-80-254-4447-4.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H.

Modelový příklad aplikace vláknobetonu z recykláty pro zvýšení odolnosti hráze v případě přelití vodou při povodních

In: 8. konference TECHNOLOGIE BETONU 2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2009, s. 111-116. ISBN 978-80-87158-13-5.

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

New Posibilities of Recycled Spoil Materials Utilization

In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, p. 249-252. ISBN 978-80-248-2073-6.

 

Vodička, J. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Vláknobeton, zejména pro zemní konstrukce

Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 300195. 2009-02-02.

 

 

Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Využití recyklátů pro výrobu vláknobetonu a jejich uplatnění v zemních konstrukcích

In: XII mezinárodní vědecká konference - vodní stavby. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 213-216. ISBN 978-80-7204-629-4.

 

Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Využití stavebního odpadu při výrobě vláknobetonu

In: Odpadové fórum 2009 [CD-ROM]. Praha: CEMC, 2009, s. 3333-3338.

 

Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

VYUŽITÍ STAVEBNÍHO ODPADU PŘI VÝROBĚ VLÁKNOBETONU

In: XII mezinárodní vědecká konference - vodní stavby. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 213-216. ISBN 978-80-7204-629-4.

 

Vodička, J. - Výborný, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Využití vláknobetonu s recykláty v zemních konstrucích

In: Udržitelná výstavba 5. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2009, s. 107-112. ISBN 978-80-01-04447-6.

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI ZEMNÍ HRÁZE PŘI POVODNÍCH VLOŽENÍM VRSTEV VYROBENÝCH Z VLÁKNOBETONU S RECYKLÁTY

In: RECYCLING 2009 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2009, s. 101-106. ISBN 978-80-214-3842-2.

 

 

2008

 

Procházka, J. - Hanzlová, H. - Vašková, J. - Štemberk, P. - Broukalová, I. - et al. (ed.)

Betonové konstrukce - Textové materiály

1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 214 s. ISBN 978-80-01-04131-4.

 

Procházka, J. - Hanzlová, H. - Broukalová, I. - Štemberk, P.

Betonové konstrukce - vzorové příklady

Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 173 s. ISBN 978-80-01-04124-6.

 

Vašková, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Concrete and Fibre Concrete Beams Reinforced with Steel Bars of Various Ductility

[Nepublikovaná přednáška]. CPJS. 2008-12-15.

 

Výborný, J. - Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Evaluation of selected fiber concrete characteristics

In: XIIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008, p. 267-270. ISBN 978-80-254-2029-4.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H.

Hodnocení vybraných charakteristik vláknobetonů

In: XIIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008, s. 253-260. ISBN 978-80-254-2029-4.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H.

Characteristic of Fibreconcrete with Inert Component from Recycled Aggregate as Advantageous Material for Engineering Construction

In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008, vol. 1, p. 281-287. ISBN 978-80-01-04184-0.

 

Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Characteristic of fibreconcrete with inert component from recycled aggregate as advantageous materials for engineering construction

In: The 4th Central European Congress on Concrete Engineering. Zagreb: Secon HDGK, 2008, p. 606-611. ISBN 978-953-7621-01-8.

 

Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Výborný, J.

Materiálové charakteristiky vláknobetonu vyrobeného s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty

In: Betonářské dny 2008. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2008, s. 455-458. ISBN 978-80-87158-11-1.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Posuzováni charakteristik vláknobetonů

In: Recycling 2008. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008, s. 253-260. ISBN 978-80-214-3576-6.

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Výborný, J. - Hanzlová, H.

VLÁKNOBETONY S PLNOU NÁHRADOU KAMENIVA RECYKLÁTY

[Nepublikovaná přednáška]. Ministerstvo životního prostředí. 2008-07-17.

 

Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Výborný, J. - Hanzlová, H. - Hrubý, V.

Vláknobetony s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty pro využití v praxi

In: Betonárske dni 2008. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2008, s. 250-256. ISBN 978-80-227-2969-7.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Vláknobetony s recykláty a jinými odpady

In: Udržitelná výstavba 4. Praha: ČVUT v Praze, 2008, s. 97-104. ISBN 978-80-01-04250-2.

 

Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Vodička, J. - Výborný, J.

Využití odpadních hmot - betonového a cihelného recyklátu ve stavebnictví

In: Sborník konference Beton'08 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů, 2008, ISBN 978-80-01-04143-7.

 

Hanzlová, H.

Železobetonové desky nosné v jednom směru

In: Betonové konstrukce - Textové materiály. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 48-59. ISBN 978-80-01-04131-4.

 

 

2007

 

Výborný, J. - Procházka, P. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Kohoutková, A.

Analysis and Practical Applications Concrete from Brick Rubbish and Syntetic Fibers

In: Recent Advances in Concrete Technology. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2007, p. 697-705. ISBN 978-1-932078-76-3.

 

Procházka, P. - Vodička, J. - Kohoutková, A. - Výborný, J. - Hanzlová, H.

Analysis and Practical Applications of Concrete from Brick Rubbish and Synthetic Fibers

In: Our World in Concrete and Structure XXIV. Singapore: CI-Premier, 2007, p. 697-705. ISBN 978-981-05-7587-8.

Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H. - Hrubý, V.

Cihelný a betonový recyklát pro výrobu vláknobetonů

In: Technologie betonu 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007, s. 23-28. ISBN 978-80-903807-4-5.

 

Výborný, J. - Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Hrubý, V.

Fiber Reinforced Concrete with Recycables Used in Earth Structures

In: Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. Budapest: Publishing Company of BUTE, 2007, p. 257-262. ISBN 978-963-420-923-2.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Fibreconcretes with Aggregate from Recycled Materials

In: Central Europe towards Suistainable Bulding 07 Prague. Prague: CTU, Faculty of Civil Engineering, 2007, p. 678-682. ISBN 978-80-903807-8-3.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V. - Hrubý, V.

Charakteristiky vláknobetonů s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty

In: Recycling 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2007, s. 58-65. ISBN 978-80-214-3381-6.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Chování vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva cihelným nebo betonovým recyklátem po vzniku trhlin

In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007, s. 168-175. ISBN 978-80-86604-32-9.

 

Vytlačilová, V. - Dvorský, T. - Hanzlová, H.

Permeabilita a vodotěsnost betonu

In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007, s. 184-191. ISBN 978-80-86604-32-9.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Vytlačilová, V.

Properties of concrete with fibers and recycled materials

In: XIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2007, p. 111-115. ISBN 978-80-239-9347-9.

 

Výborný, J. - Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Hrubý, V.

Příklad možného využití vláknobetonu s recykláty v silničních a vodních zemních konstrukcích

In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2007, s. 403-408. ISBN 978-80-8073-792-4.

 

Výborný, J. - Vytlačilová, V. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Reálné charakteristiky konstrukčního vláknobetonu s recyklovaným plnivem

In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2007, s. 397-402. ISBN 978-80-8073-792-4.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Vláknobeton s recyklovaným plnivem a odpadním přírodním kamenivem

In: Sborník workshopu VZ Udržitelná výstavba. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2007, s. 215-220. ISBN 978-80-01-03977-9.

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Vláknobeton zejména pro zemní konstrukce

Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví,

 

Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V. - Hanzlová, H.

Výroba recyklátů vhodné zrnitosti pro vláknobetony

In: Recycling 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2007, s. 52-57. ISBN 978-80-214-3381-6.

 

Vytlačilová, V. - Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.

Využití betonového a cihelného recyklátu pro výrobu konstrukčního vláknobetonu

In: BETÓN 2007 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, 2007, s. 51-56. ISBN 978-80-8073-851-8.

2006

Hanzlová, H. - Výborný, J. - Vodička, J.
Betony s plnivem z cihelného recyklátu
In: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006, s. 74-79. ISBN 80-903502-4-0.

Hanzlová, H. - Výborný, J. - Vodička, J.
Comparison of Basic Mechanical-Physical Properties and Frost Resistance of Common Fine-Grained Concrete and Brickconcrete with Fibers and without Fibers
In: Brittle Matrix Composites. Warszawa: Woodhead Publishing Limited Bigraf, 2006, s. 213-219. ISBN 83-89687-09-7.

Hanzlová, H. - Výborný, J. - Vodička, J. - Vytlačilová, V.
Charakteristiky cihlobetonů s vlákny
In: 4.konference Speciální betony. Brno: Sekurkon, 2006, s. 71-76. ISBN 80-86604-27-6.

Výborný, J. - Hanzlová, H. - Vodička, J.
Comparison of Basic Mechanical - Physical Properties and Frost Resistance of Common Fine-Grained Concrete and Brickconcrete with Fbres and without Fbres
In: Brittle Matrix Composites. Warszawa: Woodhead Publishing Limited Bigraf, 2006, s. 213-219. ISBN 83-89687-09-7.

Výborný, J. - Hanzlová, H. - Vodička, J. - Vytlačilová, V.
Charakteristiky cihlobetonů s vlákny
In: 4.konference Speciální betony. Brno: Sekurkon, 2006, s. 71-76. ISBN 80-86604-27-6.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Betony s plnivem z cihelného recyklátu
In: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006, s. 74-79. ISBN 80-903502-4-0.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Frost Resistance of Crushed Brick Concrete and Ordinary Snad Concretes with Fibers
In: Proceedings IV. International Scientific Conference: Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technical University of Košice, 2006, s. 411-416. ISBN 80-8073-594-8.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Konstrukční beton z cihelného recyklátu a syntetických vláken jako materiál vhodný pro praktické použití
In: Betonárské dni 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006, s. 187-192. ISBN 80-227-2500-5.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Konstrukční vláknobeton s recyklovaným plnivem
In: Udržitelná výstavba 2. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2006, s. 137-143. ISBN 80-01-03605-7.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Mrazuvzdornost cihlobetonů a jemnozrnných betonů s vlákny
In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2006, s. 371-375. ISBN 80-239-7146-8.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Mrazuvzdornost cihlobetonů a jemných betonů s vlákny
In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.., 2006, s. 371-375. ISBN 80-239-7146-8.

2005

Hanzlová, H. - Krátký, J. - Vodička, J.
Porovnání experimentálních výsledků zkoušek trámků z běžného železobetonu a železového vláknobetonu s výpočty
In: 3rd International Conference Fibre Concrete 2005. Ostrava - Poruba: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 23-28. ISBN 80-248-0852-8.

Vašková, J. - Hanzlová, H. - Krátký, J. - Vodička, J.
Uvážení tahových pevností vláknobetonu při výpočtu únosnosti nosníků vyztužených betonářskou výztuží
In: 12. betonářské dny. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005, s. 417-422. ISBN 80-903502-2-4.

Vašková, J. - Vodička, J. - Krátký, J. - Hanzlová, H.
Structural Fibre Reinforced Concretes and Fibre Reinforced Concrete Structures
In: Concrete and Concrete Structures - 4th International Conference. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2005, s. 354-359. ISBN 80-8070-462-7.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H.
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu
In: Udržitelná výstavba 1. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005, s. 39-48. ISBN 80-01-03395-3.

Výborný, J. - Vodička, J. - Hanzlová, H. - Kolář, K.
Porovnání základních mechanicko - fyzikálních vlastností obyčejného betonu a cihlobetonu bez vláken a s vlákny
In: 3. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2005, s. 98-105. ISBN 80-86604-22-5.

2004

Vodička, J. - Krátký, J. - Vašková, J. - Hanzlová, H.
Prospects of FRC with Structural Synthetic Fibres
In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Technical University in Brno, Faculty of Civil Engineering, 2004, s. 405-410. ISBN 80-214-2370-6.

Vodička, J. - Spůra, D. - Hanzlová, H. - Vašková, J.
Vláknobetony se syntetickými vlákny
In: Betonárske dni 2004 - Zborník prednášok. Bratislava: STU, Stavebná fakulta, 2004, s. 235-240. ISBN 80-227-2107-7.

2002

Procházka, J. - Hanzlová, H.
Studie protlačení betonových desek
In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s. 108-111. ISBN 80-01-02508-X.

Trtík, K. - Hanzlová, H. - Trtík, P.
Homogenity of Micromechanical Characteritics of Concrete
In: CTU Reports 2/2002: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002, vol. 2, s. 21-28. ISBN 80-01-02526-8.

2001

Procházka, J. - Hanzlová, H.
Porovnání výpočtů betonových desek na protlačení
In: Betonářské dny 2001. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2001, s. 96-100. ISBN 80-238-7595-7.

Trtík, K. - Hanzlová, H.
Homogeneity of Micromechanical Characteristics of Concrete
In: International Conference on Composites in Material and Structural Engineering. Praha: ČVUT, Kloknerův ústav, 2001, s. 179-182. ISBN 80-01-02378-8.

Trtík, K. - Hanzlová, H.
Stejnorodost mikromechanických vlastností struktury betonu
In: Betonářské dny 2001. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2001, s. 148-153. ISBN 80-238-7595-7.

2000

Hanzlová, H. - Trtík, K.
Měření mikromechanických vlastností struktury betonu
In: Sborník příspěvků - Konference Betonářské dny 2000. Praha: Česká společnost pro beton a zdivo, 2000, s. 241-243.

Hanzlová, H. - Trtík, K.
Měření mikromechanických vlastností struktury betonu
In: Sborník příspěvků - Konference Betonářské dny 2000. Praha: Česká společnost pro beton a zdivo, 2000, s. 241-243.


Domů

Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis