Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis

           

Martin Benýšek


           

Kontakt

Aktuálně

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

29.03. 133YPNB - Zadání

katedra betonových a zděných konstrukcí

Thákurova 7, 166 29 Praha 6, místnost B 413

e-mail: martin.benysek@fsv.cvut.cz

   http://pozar.fsv.cvut.cz

Konzultace

Středa 10:00-11:30 (jindy pouze po domluvě e-mailem)

   
© 2009-2017 Radek Štefan  

Poslední aktualizace: 29.03.2017