ODKA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře

Zadání pro cvičení, pdf

Přednášky ve formátu pdf lze nalézt na intranetu předmětu

 

Sylabus přednášek

1.Úvod, historie ocelových konstrukcí, použití, významné stavby, výroba oceli

2.Vlastnosti oceli, zkoušení, značení, ochrana proti korozi a požáru,

3.Výroba konstrukcí, spolehlivost, mezní stavy, normy pro navrhování, tah

4.Tlak, vzpěrný tlak

5.Klasifikace průřezů, ohyb, hospodárný návrh

6.Svařování, svařované spoje

7.Nýtování a šroubování, šroubované spoje

8.Skelety budov, prostorová tuhost, ocelobetonové prvky

9.Skelety budov, spoje, předběžný návrh

10.Jednopodlažní haly, předběžný návrh

11.Haly velkých rozpětí

12.Mosty, názvosloví, lávky

13.Aktualita, opakování

 

Hodnocení předmětu v 2016

Hodnocení předmětu sestává z těchto čtyř částí:   

    Kvalita práce na cvičení                                     max 10 b.

    Test z prvků na cvičení (dva testy a 15 b.)           max 30 b.

    Testy během přednášek (dva v 7. až 14. týdnu)   max 10 b.

    Písemná zkouška                                              max 70 b.

Klasifikace (ACEA hodnocení, tj. min 50 b hodnocení E; min 90 b. hodnocení A)

Podrobnosti přednášející a cvičící.

 

 

To František Wald page

Last change Feb 2016