K134NKP – Nosné konstrukce za požáru                                                                                   

Obor studia:                   Integrální bezpečnost staveb IBS

Druh studia:                   magisterský

 

5+2, zápočet, zkouška

 

Sylabus

1.Současný stav poznání o požárním návrhu konstrukcí, modely požáru
2.Účinky požáru na betonové konstrukce – experimenty, Princip, zkoušky, pokročilé modely, jednoduché modely
3.Transport tepla v BK
4.Modelování odštěpování betonu
5.Analýza štíhlých sloupů při požáru
6.Pokročilé metody BK
7.Požární návrh ocelových a ocelobetonových konstrukcí v evropských normách, zatížení, materiál, přestup tepla, modely, kritická teplota, průřezy 4. třídy
8.Ocelobetonové stropní konstrukce, Princip, zkoušky, pokročilé modely, jednoduché modely
9.Robustnost konstrukcí a styčníků , WTC, třídy následků, modely kolapsů, porušení sloupu, porušení styčníku
10.Vlastnosti požárně ochranných materiálů, materiály, zkoušky, modely, zpěňující nátěry, ukázka materiálů PROMAT
11.Zuhelnatění dřeva a materiálů na bázi dřeva, normový, parametrický a skutečný požáru, MKP modely zuhelnatění prvků a dílců, navrhování spojů dřevěných konstrukcí.
12.Pokročilé modely pro navrhování lehkých, těžkých a masivních konstrukcí dřevostaveb
13. Aktuální otázky, shrnutí problematiky

 

Přednášky v pdf.

 

Cvičení (týmová práce) – tři okruhy

 

Exkurze 2012 obr. 1, 2, 3, 4, 5.

Exkurze 2012

Exkurze 2015 konstrukce, požární ochrana