Předmět: Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Anotace:

Předmět se zabývá studiem závislosti mezi energetickými zdroji a kvalitou životního prostředí se zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Sluneční energie, větrná energie, fotovoltaická přeměna, helioenergetika, biomasa.

Literatura:

 

 

 

 

 


^ nahoru