APOZ - první část (obnovitelné zdroje)

Exkurze

Zkouška

Zkouška je písemná a ústní, termíny po dohodě.

Zkušební otázky  a literatura pro ZS 2021  jsou na
http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/files/otazkyAPOZ.pdf.

Laboratorní cvičení

Základy typografie pro zpracování laboratorních úloh: Typograficka_Pravidla.pdf

Návody k laboratorním úlohám 

  1. Analýza větrné lokality, můžete si též stáhnout sešit Excel: (soubor Analyza_vetrne_lokality.xlsx)
  2. Stanovení voltampérových charakteristik fotovoltaických článků
  3. Spalování biomasy (kromě návodu si též prostudujte tato instruktáµní videa!!!!)
  4. Analýza ionizujícího záření stavebních materiálů
  5. Stanovení  energie dopadající na osluněnou plochu (program na zpracování slunicko.exe)
  6. Simulace dynamického chování solárního kolektoru pro přípravu teplé vody (soubory pro zpracování v zipu Solární kolektor.zip )
  7. Výroba bionafty z řepkového oleje

Doporučená literatura

Instruktážní videa k úloze "Spalování biomasy"

 

 

Galerie z roku 2009

 
 
 

Solární vaření - LS 2009

 
 
 
 
motto:
„Děda jezdil na velbloudu, otec řídí auto, syn létá letadlem a vnuk bude jezdit na velbloudu“,  novodobé arabské rčení.