ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A MOSTŮ (K133)


 

Ing. Helena Včelová

technička

 

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 732

+420-224-354-632

helena.vcelova@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových konstrukcí a mostů

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis

Různé