doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.

 Katedra společenských věd   Fakulta stavební   ČVUT v Praze

Adresa:  Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Dejvice
E-mail:  vanicekv@fsv.cvut.cz
Místnost:  A-320
Telefon:  (+420) 2 2435 7134

 

Aktuality

Diplom

Životopis

Strukturovaný životopis

Pedagogická činnost

Konzultační hodiny:  čtvrtek  13:00 - 14:00

Učebnice a učební texty

Přednášky:
105YDC1 - Komparativní dějiny (Česko a Evropa)
Anotace předmětů

105YKU - Kulturní dějiny českých zemí
Anotace předmětů

Vědecká činnost

Obor vědecké činnosti: České a československé dějiny

První Přemyslovci

Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center

Bibliografie prací
   

Výběr studií

  1. Paradoxy marxistické medievistiky z pohledu současnosti
  2. Polský královský titul Vratislava II., 2012 (2011)
  3. Středověká modernizace, 2011 (2008)
  4. "Bohemi, infestissimi Polonorum inimici?"; 2010
  5. Historické souvislosti transformace, 2004
  6. František Graus jako ambivalentní symbol, 2004 (2002)
  7. Strukturální vývoj sociálních elit, 2003
  8. "Právo na hrad" a hradní regál, 2002
  9. Retrospektiva: Koncepce Katedry společenských věd, 2001