České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Katedra betonových a zděných konstrukcí (K133)


 

Doc. Ing. Karel Trtík, CSc

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 726

+420-2-2435-4626

trtik@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

 

původní stránky: http://people.fsv.cvut.cz/~trtik/

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis