©  Luboš Svoboda 2011

 

         SOVA 1.0

                                                   Snadná optimalizace  vícerozměrných aplikací

 

Key words: design of experiments, material formulation, sequential optimization,  flexible simplex, amoeba algorithm, Nelder-Mead method, multidimensional problems, portable program, freeware download.                     

 

 

 

                        Optimization  with   Leisure

 

                                                                                                                                                                                                If  you have the owl,  every problem can be a mouse.

                                                             

  Sova is Czech name for an owl.

 The program SOVA is a friendly user implementation of flexible simplex optimization method.

 The approach used in the SOVA software is well suited to design of experiments.

 

  The operation of the algorithm is a two step process and is performed as follows:
  The user performs N+1 experiments (where N is equal  to the number of variables entered into the optimization).

 These experiments are performed according to initial experimental plan suggested by program (initial simplex).

 Maximum number of optimized variables (factors or components) is 12.
 The user then makes an additional experiment for every optimization  cycle with parameter values

defined by the algorithm (sequential optimization).

 
Apart from existing commercial implementations of flexible simplex (MultiSimplex® ,Simplex Pro™),

 the program SOVA is a freeware.

 The fully functional program SOVA is accessible at bottom of this page.

Installation packet contains Czech and English version of the program,

 Czech and English manual and English tutorial example.

 

 The program excellent serves for formulation of composite materials, paints, adhesives, mortars

  and different mixture agents at all.

 Easy rejection of dubious design items and checking values of components make the optimization very handy.

 The useful feature of SOVA 1.0 is its ability to optimize multi simplex tasks simultaneously.

 The program is full portable.  Installation procedure does not any system record.

 All files of the program are placed in one directory. 

 

Program SOVA 1.0 slouží k návrhu postupně upřesňovaných receptur různých kompozitních materiálů, nátěrových hmot, lepidel  a směsných přípravků vůbec.

Program umožňuje pracovat zároveň na větším počtu simplexových optimalizačních úloh, které jsou v  dalším textu označovány jako projekty.

V každém projektu může být optimalizováno až 12 proměnných. Jednotlivé rozpracované projekty se podle potřeby  stiskem tlačítka  ukládají na disk.

Při každém spuštění programu je možné libovolně přepínat mezi českou a anglickou verzí programu .

Instalační soubor (obsahující i český a anglický manuál) je dostupný prostřednictvím odkazu umístěného na konci této stránky.

Při instalaci programu  SOVA 1.0 se neprovádí žádný zápis do registrů a celý program je i s daty umístěn v jednom adresáři..

Kopii adresáře  programu lze umístit   na běžném USB flash disku a  přímo z tohoto disku může být program i  spuštěn.

K odstranění programu SOVA 1.0 z počítače stačí smazat programový adresář a odstranit spouštěcí ikonu.

 

Založení nového projektu je snadné:

    

 

Po vyplnění hlavičky se nový program uložením přidá do seznamu programů:

 

                                   

                       

            

   Výběr programu pro další práci se provádí  otevřením souboru:

  

    

 

   Po spuštění nově založeného projektu se nejprve vyplní seznam proměnných:

 

  

      Po vyplnění seznamu proměnných  se zobrazí plán úvodních experimentů:         

 

                               

    

.                

Po vložení výsledků úvodních experimentů následuje  sekvenční optimalizace:       

 

 

 

Viz též: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/CHEMAGAZIN_XXI_4_cl6.pdf

 

Program SOVA 1.0  byl vytvořen v souvislosti s řešením výzkumného záměru
VZ 31 CEZ MSM 6840770031
Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 

Program je možné bezplatně používat pro osobní i pracovní účely.

Každý zájemce o přímé používání programu SOVA 1.0  si zde může stáhnout plně funkční program:

DOWNLOAD SOVA.

Další šíření programu prostřednictvím datových sítí je přípustné pouze formou odkazu na tuto stránku:

http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/

 
 
Flag Counter