Kalendář  Ogino  

 

Klíčová slova: stoletý kalendář, Ogino-Knaus, portable software, freeware, manuál, download                                                                 Download

 

ikonacal2Program Ogino.exe je elektronický „stoletý“ kalendář pro období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2099.   Obsahuje  funkce, které pomohou minimalizovat  potřebu listování v kalendáři papírovém.

Po spuštění programu se objeví údaje týkající se aktuálního dne. Zobrazuje se  datum, den v týdnu, týden v roce, den v roce, příslušná fáze Měsíce a čas východu i západu Slunce. Zobrazují se i svátky a jmeniny, které jsou přednastavené v souboru OGI.SVA. Pokud se k dotyčnému dni váže nějaká osobní důležitá událost (předem uložená v souboru OGI.UDA), zobrazí se rovněž.

Stiskem libovolného tlačítka program přechází do desetiprvkového menu UniverZÁlnÍ kalendÁŘ a současně s tímto menu se na obrazovce objevuje kalendář na stávající měsíc. Menu se obsluhuje stiskem příslušné číselné klávesy. První volba umožňuje namísto aktuálního dne zobrazit v letech 1900 – 2100 libovolný den minulý či budoucí.  V rámci tohoto rozšířeného (dvousetletého) období může program  zobrazit počet dní mezi dvěma zvolenými daty, nebo datum které přijde za určitý počet dní.

Dotaz na datum velikonočních svátků může být položen pro roky 1583 – 9999. Ve stejném rozmezí je možné také zobrazit libovolný měsíční kalendář.

Kalendářovou aplikaci doplňuje EDITOR UDÁLOSTÍ A ÚKOLŮ. Má vlastní desetiprvkové menu. Používá se  především k editaci souboru důležitých událostí (narozeniny, svatby atp.). Jednotlivé Události mají zadanou vazbu k určitému dni v roce. Program je zobrazuje buď jen v tomto dni, nebo také po několik dní předcházejících příslušnému dni. Velikost předstihu zobrazení události je stavitelná v rozsahu 1 – 365. 

V editoru si lze také zapisovat poznámky bez vazby na konkrétní den. Takovéto poznámky (označované jako Úkoly) jsou ukládány v samostatném souboru OGI.UKO. Pokud je tento  soubor prázdný,  nijak se neprojevuje. Pokud obsahuje nějaký zápis, zobrazí se jeho obsah po spuštěni programu hned za úvodní stránkou.

Volba položky IntimnÍ kalendÁŘ  zobrazí další desetiprvkové menu jehož první volba slouží k evidenci začátků menstruačních cyklů. Současně s tímto menu se obrazují  údaje získané při základním statistickém zpracování délek dosud vložených cyklů (počet cyklů, průměrná délka, směrodatná odchylka průměrné délky, pravděpodobný začátek dalšího cyklu).

Tato část programu pracuje v základním stoletém rozsahu 2000 – 2099. Při vkládání dat je proto možné rok zadávat hodnotou posledního dvojčíslí. Aktuální rok se však (stejně jako aktuální měsíc a aktuální den) nejsnáze zadává pouhým odklepnutím klávesou ¿ (Enter).

Stabilita délky cyklů je hodnocena především zjištěnou směrodatnou odchylkou, ale kromě toho je možné v přehledném proužkovém grafu porovnat délky posledních dvaceti cyklů přímo v programu a délky všech dosud vložených cyklů v pomocném souboru OGI.RTF.

Vložená data jsou zpracovávána s použitím Oginovy teorie o souvislosti mezi terminem ovulace a začátkem (koncem) ženského měsíčního cyklu. Výsledek interpretace pro aktuální cyklus se zobrazuje na samostatné obrazovce.  Zobrazené  období vyšší plodnosti je dobře použitelné jako jednoduše dostupná pomůcka zvyšující pravděpodobnost početí. Využívat období snížené plodnosti jako antikoncepci se nedoporučuje!  Dobře známá nespolehlivost Ogino-Knausovy antikoncepční metody je dána fyziologicky a použití počítače jí nemůže nijak ovlivnit.

Modul intimního kalendáře eviduje  také extrémy v trvání cyklu a zjišťuje četnost cyklů určité délky.  Nalezené extrémy jsou zobrazovány automaticky v rámci výsledků základního statistického zpracování,  grafické vyhodnocení četnosti jednotlivých délek je dostupné po stisku tlačítka stejně jako roční předpověď začátků dalších menstruačních cyklů, kterou lze využít pro úvahy o termínu dovolené. Souhrn všech aktuálních údajů lze stiskem tlačítka uložit do jednostránkového souboru OGI.HTM ze kterého mohou být snadno vytištěny libovolným webovým prohlížečem, nebo vhodným textovým editorem.

Vzhled programu odpovídá tomu,  že byl napsaný jako konzolová aplikace v dobách MS DOS 4.01.   Funkce myši je omezena jen na minimalizaci programového okna a jeho zavírání. Program je přesto (nebo možná díky tomu) uživatelsky velmi vlídný, jeho obsluha je intuitivní a časově nenáročná. Jednotlivé položky v každém ze tří desetiprvkových menu se vybírají číselnou klávesou  (1 – 0),  nebo odpovídající funkční klávesou (F1 – F10). 

Funkčnost programu v prostředí Windows 7   je zajištěna zapouzdřením do emulátoru DOSBox. Distribuční soubor Ogino.zip stačí rozbalit do vhodného adresáře, ve kterém si vytvoří adresář Ogino, který obsahuje jak emulátor, tak vlastní program. Při této operaci neprobíhá žádný zápis do registrů a tak k instalaci programu není nutné být přihlášen jako administrátor. S ohledem na emulátor musí být adresář Ogino  umístěn tak, aby na cesta k tomuto adresáři neobsahovala adresář se jménem delším než osm znaků. Ke spuštění programu v emulovaném prostředí stačí spustit startovací soubor StartOgi.exe.

Při práci v prostředí Windows XP je možné používat emulované prostředí stejným způsobem. Protože však emulace DOS není ve Win XP nezbytná, je možné ke spouštění programu možné použít také přímo vlastní soubor programu Ogino.exe.  Startovací soubor i podadresář DOSBox  pak nejsou potřebné.

Celková velikost rozbalených souborů (cca 2 MB) umožňuje bezproblémové umístění programu i emulátoru na flash disk a následný provoz na libovolném počítači s přístupným portem USB (portable software).

Program je určen pro jediného uživatele. Pokud by na jednom počítači měla být zpracovávána data více uživatelů, musí mít každý uživatel svou vlastní nezávislou instanci programu. To lze snadno zařídit různě pojmenovanými kopiemi adresáře Ogino. 

Distribuční soubor obsahující plně funkční freeware je k dispozici zde

 

 

ogino_000

ogino_001

ogino_002