Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
emeritní profesor
Místnost: B689
Adresa: České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Tel: +420 224 354 761
Email: studnicka @ fsv.cvut.cz