B973 - Počítače - K150 (36)
Kapacita: 40 68 m2
_01_ 07:15____ ____08:00 _02_ 08:05____ ____08:50 _03_ 09:00____ ____09:45 _04_ 09:50____ ____10:35 _05_ 10:45____ ____11:30 _06_ 11:35____ ____12:20 _07_ 12:30____ ____13:15 _08_ 13:20____ ____14:05 _09_ 14:15____ ____15:00 _10_ 15:05____ ____15:50 _11_ 16:00____ ____16:45 _12_ 16:50____ ____17:35 _13_ 17:45____ ____18:30 _14_ 18:35____ ____19:20
po  
K-153MAPO   CV
G3-63
Benda Karel    
K-153MAPO   CV
G3-64
Michal Jaroslav    
K-153MAPO   CV
G3-61
Valenta Zdeněk, Benda Karel    
K-153MAPO   CV
G3-62
Benda Karel    
 
út
M-153GEPL   CV
G4m3-1
Benda Karel    
 
P-153YPDM   PCV
1
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
K-153MAKA   CV
G3-62
Hruštincová Gabriela, Buchar Petr    
K-153MAKA   CV
G3-63
Hruštincová Gabriela, Buchar Petr    
   
K-153MAKA   CV
G3-64
Mazúrová Kateřina, Buchar Petr    
st
K-153MAKA   CV
G3-61
Hruštincová Gabriela, Buchar Petr    
V-153GEPL   VCV
2
Benda Karel    
K-153MAPO   CV
G3-65
Valenta Zdeněk, Michal Jaroslav    
P-154YMCG   PCV
1
Štroner Martin    
P-153YPDM   PCV
2
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
 
čt  
K-153TTKA   CV
G4-61
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
K-153TTKA   CV
G4-62
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
K-153TTKA   CV
G4-63
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
   
K-153MAKA   CV
G3-65
Mazúrová Kateřina, Buchar Petr    
 
K-153TTKA   CV
G4-64
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
K-153TTKA   CV
G4-65
Cajthaml Jiří, Zimová Růžena    
K-153TTKA   CV
G4-66
Zimová Růžena    
K-153TTKA   CV
G4-67
Zimová Růžena