B973 - Počítače - K150 (36)
Kapacita: 40 68 m2
_01_ 07:15____ ____08:00 _02_ 08:05____ ____08:50 _03_ 09:00____ ____09:45 _04_ 09:50____ ____10:35 _05_ 10:45____ ____11:30 _06_ 11:35____ ____12:20 _07_ 12:30____ ____13:15 _08_ 13:20____ ____14:05 _09_ 14:15____ ____15:00 _10_ 15:05____ ____15:50 _11_ 16:00____ ____16:45 _12_ 16:50____ ____17:35 _13_ 17:45____ ____18:30 _14_ 18:35____ ____19:20
po
K-153MAKA   CV
G3-63
Sklenička Radek, Buchar Petr    
K-153MP10   CV
G4-62
Benda Karel    
 
K-153MAPO   CV
G3-62
Čapková Ivana, Benda Karel    
V-154SM10   CV
volitelný
Štroner Martin    
K-153MAKA   CV
G3-61
Hruštincová Gabriela, Buchar Petr    
út
K-153MAKA   CV
G3-62
Hruštincová Gabriela, Buchar Petr    
M-153DIKA   CV
G5m4-1
Tryhubová Pavla, Zimová Růžena    
 
M-151MSGA   CV
G3m1-1
Žofka Pavel    
K-153MAPO   CV
G3-61
Čapková Ivana, Benda Karel    
 
st    
K-153ZGMT   CV
G3-65 Liché
Halounová Lena    
V-154SM10   CV
volitelné
Bajer Milan    
 
K-153ZGMT   CV
G3-64 Sudé
Halounová Lena    
       
               
K-153ZGMT   CV
G3-63 Liché
Tesařová Veronika, Halounová Lena    
K-153MP10   CV
G4-63
Michal Jaroslav    
čt    
K-153MP10   CV
G4-61
Benda Karel    
K-153MAKA   CV
G3-64
Sklenička Radek, Buchar Petr    
K-153MAPO   CV
G3-63
Ježek Jan, Benda Karel    
M-153DIKA   CV
G5m4-2
Tryhubová Pavla, Zimová Růžena    
K-153MP10   CV
G4-64
Michal Jaroslav    
K-153MAPO   CV
G3-64
Valenta Zdeněk, Michal Jaroslav    
 
K-153MAKA   CV
G3-65
Ježek Jan, Buchar Petr    
K-153MAPO   CV
G3-65
Valenta Zdeněk, Michal Jaroslav