Oponentské posudky na studentské práce

Diplomové práce

 1. Aleš Hromádko - Návrh datové struktury pro geometrickou složku katastru nemovitostí - červen 2003 (Jiří Urban)

 2. Radim Balík - Konverze vektorových prostorových dat do formátu VRML - leden 2005 (Jindřich Hodač)

 3. Marcel Šíp - Topologická kostra polygonu a její využití při kartografické generalizaci - září 2007 (UK - Tomáš Bayer)

 4. Lukáš Brábník - Převod 3D modelu z MicroStationu do Google Earth - leden 2008 (Pavel Žofka)

 5. Petr Voldán - Tvorba nástrojů pro interaktivní práci s virtuálním modelem zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově - leden 2008 (Jindřich Hodač)

 6. Otakar Klugar - Využití databázových záznamů v systému Bentley MicroStation pro správce inženýrských sítí - leden 2009 (Pavel Žofka)

 7. Martina Rudišarová - Porovnání DMT Atlas a Bentley InRoads - leden 2009 (Pavel Žofka)

 8. Tereza Klečková - 3D model historické lokality - leden 2009 (Růžena Zimová)

 9. Tereza Soudná - 3D model lokality historického bojiště Kolín - leden 2010 (Růžena Zimová)

 10. Rudolf Klímek - 3D informační databáze Národního parku Šumava - leden 2010 (Pavel Žofka)

 11. Kateřina Vogelová - Spolehlivost a aktuálnost obsahu vybraných map středních měřítek - leden 2010 (Milan Huml)

 12. Martin Matějovský - Staré mapy v pražských antikvariátech - leden 2010 (Bohuslav Veverka)

 13. Zdeňka Bílá - Tvorba informačního systému skanzenu ve Vysokém Chlumci - leden 2011 (Jindřich Hodač)

 14. Petr Vejvoda - Prostorová dokumentace historické technické památky - leden 2011 (Pavel Žofka)

 15. David Čížek - Tvorba software pro jednosnímkovou fotogrammetrii - 2. etapa - leden 2011 (Jindřich Hodač)

 16. Ivan Pleskač - GeoExplorer v geodetické praxi - leden 2011 (Milan Huml)

 17. Eva Fiedlerová - Analýza rytiny historického bojiště Olomouc - leden 2011 (Růžena Zimová)

 18. Jiří Kratochvíl - Vytvoření prostorového modelu sklepa v areálu Strahovského kláštera - leden 2013 (Lena Halounová)

 19. Zuzana Ženíšková - Kartografická prezentace demografických dat vybraného regionu - leden 2013 (Růžena Zimová)

 20. Renata Duchnová - Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Přísečnice - červen 2013 (Růžena Zimová)

 21. Sára Čejchanová - Analýza rytin bojišť třicetileté války - Litoměřice a Stará Boleslav - červen 2016 (Růžena Zimová)

 22. Alexandra Larina - 3D vektorová data a jejich vzájemné převody – formáty dgn, dwg a pdf - leden 2017 (Jindřich Hodač)

 23. Petra Pasovská - Kartografická vizualizace vývoje území v údolí řeky Otavy v okolí Strakonic - leden 2019 (Tomáš Janata)

Bakalářské práce

 1. Marcela Benešová - Hodnocení vybraných vyrovnávacích zobrazení - září 2007 (Petr Buchar)

 2. Kateřina Rodinová - Hodnocení vybraných vyrovnávacích zobrazení - září 2007 (Petr Buchar)

 3. Ivona Trojanowiczová - Hodnocení vybraných vyrovnávacích zobrazení - září 2007 (Petr Buchar)

 4. Otakar Klugar - Automatizovaná kontrola geografických dat - září 2007 (Pavel Žofka)

 5. Ladislav Trchalík - Jednoduchý informační systém ve 3D modelu v CAD programu - září 2007 (Pavel Žofka)

 6. Petra Bernátková - Hodnocení vybraných globulárních zobrazení - září 2008 (Petr Buchar)

 7. Zuzana Křikalová - Hodnocení vybraných kartografických zobrazení map hemisfér - září 2008 (Petr Buchar)

 8. Marcela Lacinová - Hodnocení vybraných azimutálních zobrazení - září 2008 (Petr Buchar)

 9. Rudolf Klímek - Vizualizace 3D modelu železničního viaduktu - září 2008 (Pavel Žofka)

 10. Ludvík Hulík - Virtuální rekonstrukce archeologické lokality - září 2008 (Pavel Žofka)

 11. Hana Bartošová - Využití programu Scribus pro tvorbu informačního panelu malé obce - září 2009 (Růžena Zimová)

 12. David Čížek - Tvorba jednoduchého software pro jednosnímkovou fotogrammetrii - září 2009 (Jindřich Hodač)

 13. Martin Hanzl - Hodnocení Van der Grintenových zobrazení - září 2009 (Petr Buchar)

 14. Kateřina Konečná - Hodnocení modifikovaných azimutálních zobrazení - září 2009 (Petr Buchar)

 15. Marie Buřvalová - Průběh ortodrom - červen 2010 (Petr Buchar)

 16. Hana Kabilková - Konfomní zobrazení hemisféry - červen 2010 (Petr Buchar)

 17. Jakub Kozák - Virtuální prohlídka jako součást GIS - červen 2011 (Pavel Žofka)

 18. Ondřej Pospíšil - Via Sancta - tvorba informačního systému o poutní cestě - červen 2011 (Jindřich Hodač)

 19. Lucie Učňová - Hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropy - červen 2011 (Petr Buchar)

 20. Zuzana Ženíšková - Ekvivalentní zobrazení Francie - červen 2011 (Petr Buchar)

 21. Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. - Počítačová podpora výuky inženýrské geodézie - 2012 (Kateřina Mrázková, Masarykův ústav vyšších studií, katedra inženýrské pedagogiky)

 22. Karolína Noskyová - Ekvideformáty v kartografických zobrazeních - červen 2012 (Petr Buchar)

 23. Alena Pešková - Vývoj obce Řevnice v 19. a 20. století - červen 2013 (Růžena Zimová)

 24. Jan Švejda - Dům Hostouň č.p. 112 (Kladno) – tvorba 3D modelu objektu v kontextu centra obce - červen 2016 (Jindřich Hodač)

 25. Petra Pasovská - Testování odezev a optimalizace vstupu mapových služeb ArcGIS Serveru - červen 2017 (Tomáš Janata)

 26. Lukáš Kettner - Rozšíření zásuvného modulu QGIS pro práci s katastrálními daty o podporu veřejně dostupných dat ve formátu VFK - únor 2018 (Martin Landa)

 27. Lucie Stará - Rekonstrukční mapa panství a velkostatků v zemích Koruny české v druhé polovině 19. století - červen 2018 (Tomáš Janata)

 28. Tomáš Přibyl - 3D analýzy archeologické lokality - únor 2019 (Jindřich Hodač)