Doktorské práce

Diplomové práce

 1. Jan Bendík - Interaktivní grafické systémy v geodézii - 1993

 2. Jan Houška - Aplikace principů objektově orientovaného programování v geodetických výpočtech -1994

 3. Tomáš Myslivec - Využití rastrových dat v geoinformačních systémech - 1994

 4. Jiří Strnad - Principy programování geodetických nadstaveb systému MicroStation v jazyku MDL - 1995

 5. Ivona Vašáková - Možnosti vývojového prostředí KOKEŠ Basic ve vazbě na tvorbu nároků kompexních pozemkových úprav - 1998

 6. Jiří Pucholt - Komplexní pozemkové úpravy s využitím programové nadstavby systému Kokeš - 1998

 7. Martin Cuřín - Prezentace databázových údajů na Internetu při tvorbě atlasu orientačních map - 1999

 8. Karol Janda - Prostorové modely terénu ve virtuální realitě na Internetu - anotace - formát HTML - 2001

 9. Pavel Hruška - Databázový systém Oracle v prostředí sítě Internet - anotace - formát HTML - leden 2002

 10. Jiří Bukovský - Programování geodetických úloh v Kokeš Basicu - anotace - formát HTML - červen 2002

 11. Jan Havrlant - Automatizovaná tvorba prostorových modelů map - anotace - formát HTML - leden 2003

 12. Jiří Fulín - Porovnání výpočetních funkcí geodetických programů - anotace - formát HTML - leden 2004

 13. Jan Ježek - Vývoj programového modulu pro převod souřadnic mezi kartografickými zobrazeními - anotace - formát HTML - leden 2004

 14. Josef Hátle - Testování znalostí v internetových výukových kurzech - anotace - formát HTML - červen 2004

 15. Jan Pražák - Tvorba testovacího modulu internetového výukového kurzu - anotace - formát HTML - leden 2005

 16. Milan Krejný - Prostorová vizualizace geodetických dat - anotace - formát HTML - leden 2005

 17. Jan Doležel - Datové formáty pro prezentaci map na webu - anotace - formát HTML - leden 2006

 18. Lenka Zelená - Prezentace prostorových dat na webu - anotace - formát PDF - leden 2008

 19. Zuzana Basíková - Prostorová vizualizace vybrané lokality na webu - formát HTML - formát PDF - web - leden 2009
 20. Anna Horčičková - Prezentační možnosti systému LaTeX - formát PDF - leden 2009
 21. Jan Jiránek - Rozšíření a další využití webového portálu o mapových službách - formát PDF - leden 2009
 22. Pavla Horáková - Reprodukce grafických předloh pomocí digitálního fotoaparátu - formát PDF - červen 2009
 23. Zdeněk Zimmermann - Tvorba uživatelského rozhraní funkcí GIS v systému MISYS - formát PDF - leden 2010
 24. Matěj Černohorský - Multimediální pomůcky pro výuku interaktivních grafických systémů - formát PDF - červen 2010
 25. Pavla Šmejkalová - Databáze památných stromů v Praze - formát PDF - leden 2011
 26. Marie Rajdlová - Tvorba a prezentace prostorového modelu stavebního objektu (Svatá Hora v Příbrami - část bazilika) - formát PDF - web - červen 2011
 27. Michal Šatava - Tvorba a prezentace prostorového modelu stavebního objektu (Svatá Hora v Příbrami - část ambity) - formát PDF - web - červen 2011
 28. Ondřej Vala - Využití digitálního fotoaparátu v kartografické reprodukci - formát PDF - červen 2011
 29. Zuzana Dočkalová - Digitální prezentace renesančního zámku Litomyšl - formát PDF - web - leden 2012
 30. Jana Melicharová - Tvorba fotografické dokumentace nástěnných maleb ambitů Svaté Hory v Příbrami - formát PDF - web - leden 2012
 31. Miroslav Šoul - Prostorová vizualizace a prezentace Přírodního parku Třemšín - formát PDF (133 MB) - web - červen 2012
 32. Zuzana Kratinohová - Tvorba a prezentace prostorových modelů soch - formát PDF (30 MB) - web - červen 2012
 33. Miroslav Kopecký - Možnosti interaktivní prezentace prostorových modelů na internetu - formát PDF (5 MB) - prezentace - web - leden 2013
 34. Josef Beníšek - Kompletace a prezentace prostorového modelu Svaté Hory v Příbrami - formát PDF (6 MB) - web - leden 2013
 35. Jan Petřík - Optimalizace postupu tvorby prostorových modelů soch - formát PDF (16 MB) - web - leden 2013
 36. Kateřina Jarošová - Webová prezentace historie a současnosti městské části Praha - Suchdol - formát PDF (26 MB) - web - leden 2013
 37. Markéta Hyndráková - Možnosti prezentace stavebních objektů - formát PDF (9 MB) - web - leden 2013
 38. Petra Nečekalová - Informační systém evidence hrobů - formát PDF (14 MB) - web - leden 2013
 39. Kateřina Čechurová - Současné možnosti prezentace historických objektů - formát PDF (16 MB) - web - leden 2014
 40. Marie Fuňáková - Modelování a prezentace církevních objektů v obci Nová Říše - formát PDF (5 MB) - web - leden 2014
 41. Pavel Tobiáš - Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému - formát PDF (7 MB) - web - leden 2014
 42. Tomáš Vojtěchovský - Tvorba a využití kartogramů v systému MISYS - formát PDF (14 MB) - makro - červen 2014
 43. Petr Lavička - Tvorba digitálního modelu hradu Seeberg a jeho vizualizace - formát PDF (18 MB) - web - leden 2015
 44. Zdeněk Lavička - Tvorba a vizualizace 3D modelů vybraných pramenů ve Františkových Lázních - formát PDF (21 MB) - web - leden 2015
 45. Jan Šafránek - Vizualizace železniční trati Praha - Kralupy nad Vltavou - formát PDF (18 MB) - web - leden 2015
 46. Jan Voříšek - Tvorba jednoduchého informačního systému kláštera sv. Anežky České v Praze - formát PDF (15 MB) - web - červen 2015
 47. Petra Hejduková - Tvorba a prezentace modelu venkovského stavení v obci Křešice-Sedlec - formát PDF (35 MB) - leden 2019

Bakalářské práce

 1. Anna Horčičková - Tvorba multimediálních výukových materiálů - anotace - formát HTML - formát PDF - září 2007
 2. Klára Řeháková - Možnosti aplikace Google Earth - anotace - formát HTML - formát PDF - září 2007
 3. Jan Jiránek - Webový portál o mapových službách - anotace - formát HTML - formát PDF - září 2007
 4. Jan Říha - Distribuce map pomocí webových služeb - anotace - formát HTML - formát PDF - září 2007
 5. Jan Vaněk - Aktualizace webové databáze - anotace - formát HTML - formát PDF - září 2007
 6. Ondřej Dohnal - Tvorba a prezentace stavebních objektů v systému Google SketchUp - formát PDF - září 2008
 7. Zdeněk Zimmermann - Programování tiskových funkcí v systému KOKEŠ - formát HTML - formát PDF - září 2008
 8. Soňa Mathauserová - Kartografická reprezentace dat GIS - formát PDF - září 2008
 9. Matěj Černohorský - Výukový systém Moodle a testování znalostí studentů - formát PDF - září 2008
 10. Pavla Šmejkalová - Věcná břemena v pozemkových úpravách - formát PDF - září 2009
 11. Alena Skřivánková - Historie tisku map - formát HTML - formát PDF - červen 2010
 12. Kateřina Jarošová - Kartografická prezentace důlní činnosti na Příbramsku - formát PDF - červen 2011
 13. Kateřina Čechurová - Tvorba a vizualizace prostorového modelu Anežského kláštera v Praze - formát PDF (36 MB) - web - červen 2012
 14. Josef Münzberger - Tvorba a prezentace map vývoje zástavby obce Velečín - formát PDF (4 MB) - únor 2019
 15. Eva Frommeltová - Využití map pro analýzu vývoje zástavby obce - formát PDF (4 MB) - únor 2019

Seznam oponentských posudků na studentské práce.

Seznam nově vypsaných témat (rámcové okruhy) je udržován na stránkách katedry.