Prezentace prostorových dat na webu

Lenka Zelená

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem „Prezentace prostorových dat na webu“. Pro účely této práce byly vybrány dva objekty v obci Sv. Jan od Skalou. Kreslícím programem pro jejich vizualizaci byl vybrán Google SketchUp. Vytvořené modely jsou prezentovány na veřejně přístupných webových stránkách 3DWarehouse. Tyto stránky slouží pro všechny uživatele programu Google SketchUp a jsou zde umístěny sdílené objekty vytvořené v prostředí vybraného programu. Modely jsou po stažení prezentovatelné v programu Google Earth. Oba zmíněné programy jsou freeware a tedy dostupné všem zájemcům.

Annotation

The diploma thesis deals with theme „Presentation of spatial data on the web“. For the purpose of this work were picked out two objects in the village Sv. Jan pod Skalou. Google SketchUp was chosen for its visualization. Created models are presented on the public web pages 3DWarehouse. These web pages are made for all Google SketchUp users and here can be placed all objects created in the environment of selected program. All objects could be downloaded and presented in Google Earth. Both programs are freewares so they are accessible for everyone.