Prostorová vizualizace geodetických dat

Milan Krejný

Anotace

Předkládaná diplomová práce se zabývá prostorovou vizualizací geodetických dat v oblasti Malé pevnosti v Terezíně. Práce popisuje průběh prací při tvorbě vizualizace a představuje použitý software. Součástí diplomové práce je letecký průlet Malou pevností a náhledy na pevnost z ptačí perspektivy. Pro tvorbu prostorového modelu i výsledné 3D prezentace byl použit digitální model terénu Atlas.