ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Katedra mapování a kartografie

 

 

 

 

 

 

Prostorová vizualizace geodetických dat

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Milan Krejný, 2004

Vedoucí diplomové práce: ing. Petr Soukup