ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební


Katedra mapování a kartografie

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Vývoj programového modulu pro převod souřadnic mezi kartografickými zobrazeními

Prosinec 2003
Jan Ježek