Vývoj programového modulu pro převod souřadnic mezi kartografickými zobrazeními

Jan Ježek

Anotace

Diplomová práce se zabývá převodem souřadnic mezi dvěma různými kartografickými zobrazeními, a to mezi šikmým kuželovým zobrazením a transverzálním válcovým zobrazením v konformní podobě. Obě výše jmenovaná zobrazení jsou základem systémů JTSK, resp.S42, S52 či WGS84, které tvoří základy mapových děl vydávaných pro území České republiky. Práce se zabývá shrnutím matematického základu celé problematiky, stručnou charakteristikou těchto systémů a především vývojem programu v jazyce Kokeš Basic, který provádí přepočet souřadnic mezi uvedenými systémy.