Prostorové modely terénu ve virtuální realitě na Internetu

Anotace

Diplomová práce se zabývá stávajícími možnostmi virtuální reality, jejím významem obecně, používáním na Internetu a významem pro obor geodézie.

Dále pak jazykem VRML 97, jakožto v současnosti jediným standardem pro popis virtuální reality v prostředí Internetu. Rovněž zde lze najít popis využití jazyku VRML 97 pro obor geodézie a prezentaci výstupů geodetických prací. Dle několika podrobně popsaných způsobů tvorby prostorových modelů lze snadno tvořit modely vlastní.

Je zde okrajově zmíněn i právě vznikající jazyk GeoVRML 1.0, který by v blízké budoucnosti mohl nabýt na významu pro obor geodézie, přestože v současné podobě se pro účely této práce nehodil.