Databázový systém Oracle v prostředí sítě Internet

Anotace

Diplomová práce popisuje databázový systém Oracle8i a zejména jeho možnosti prezentace a správy dat na Internetu. Dále pak obsahuje popis vytvoření webové databázové aplikace (skriptovací jazyk PHP + databáze MySQL).

Hlavní části: