Automatizovaná tvorba prostorových modelů map

Jan Havrlant

Anotace

anotace

Diplomová práce se zabývá automatizovanou tvorbou prostorových modelů map na internetu s využitím jazyka VRML. Popisuje základní elementy jazyka VRML, které lze použít při tvorbě prostorových modelů terénu. Dále analyzuje teoretické možnosti automatizace tvorby modelů a popisuje praktické využití sady vytvořených programů. Proces je navržen pro tvorbu prostorových modelů jak z klasických papírových map, tak i map v digitální formě. Diplomová práce je spolu s vytvořenými datovými modely a zdrojovými texty programů dostupná na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/dip/havrlant/index.html.