Testování znalostí v internetových výukových kurzech

Josef Hátle

Anotace

Diplomová práce se zabývá tvorbou testovacího modulu pro e-learningový kurz. Využívá skriptovací jazyk PHP, data jsou ukládána ve formátu XML. Vytvořeny byly ukázkové sady otázek pro výukový kurz předmětů katastr nemovitostí a mapování. Zdrojové texty programů jsou součástí webové prezentace diplomové práce.