Vysoká škola: České vysoké učení technické
Fakulta: stavební

Katedra: mapování a kartografie

Školní rok: 2002/2003

Jiří FULÍN, obor geodézie a kartografie


Zadání diplomové práce:

Porovnání výpočetních funkcí geodetických programů

Z á s a d y   p r o   v y p r a c o v á n í :

  1. Seznamte se s výpočetními systémy, které jsou nejvíce používány v naší geodetické praxi.
  2. Stanovte sadu základních geodetických výpočetních úloh a proveďte srovnání jejich implementace v daných programových systémech.
  3. Proveďte kontrolní výpočty a porovnejte dosaženou přesnost výpočtů. Případné vzájemné odchylky analyzujte.
  4. Porovnejte vhodnost realizace výpočetních funkcí z hlediska uživatele (intuitivnost, logika, uspořádání a vzhled dialogů, možnosti editace vstupních dat, atd.).
  5. Navrhněte možná vylepšení a doporučení pro další vývoj jednotlivých systémů (volitelně se pokuste drobnější úpravy přímo realizovat).
  6. Text práce doplňte ve vhodném rozsahu grafickými přílohami.
  7. Vedle klasické tištěné podoby diplomové práce vytvořte také její variantu ve formě webových stránek.