Porovnání výpočetních funkcí geodetických programů

Jiří Fulín

Anotace

V diplomové práci jsou porovnávány výpočetní funkce tří nejrozšířenějších geodetických programů na českém trhu - GEUSw, GROMA a KOKEŠ.

V první části je uveden obecný přehled a popis programů. Dále proběhlo testování základních geodetických úloh (protínání, polygonový pořad, transformace, polární metoda dávkou, vyrovnání sítě). Pro každou úlohu byl vybrán konkrétní příklad, který byl následně vypočten ve všech třech programech (pokud možno jednotným postupem). Porovnávána byla přesnost výsledků a také uživatelské prostředí (intuitivnost, logika ovládání, uspořádání a vzhled dialogů, možnost editace vstupních dat).

Jako navrhovaná vylepšení byly vytvořeny tři programy ve vývojovém prostředí Kokeš Basic - InfoJTSK.bas (převod souřadnic bodu S-JTSK na zeměpisné souřadnice na Besselově elipsoidu), Kubatury.bas a KonstrOm.bas (výpočet konstrukčních oměrných v podobě dialogu). Závěrečná kapitola obsahuje souhrnný přehled výhod a nevýhod testovaných programů.