Programování geodetických úloh v Kokeš Basicu

Jiří Bukovský

Anotace

anotace

Diplomová práce se zabývá tvorbou programových modulů (maker) v systému Kokeš pro Windows. Vytvořeny byly programy pro automatizovanou kresbu podélných a příčných řezů vodních toků. Jejich funkčnost byla ověřena při zpracování reálné lokality. Uvedeny jsou ukázky souborů vstupních dat, výsledné výkresy a zdrojové texty programů.