OBSAH

Úvod

1      Grafická data

1.1       Vektorová data

1.2       Rastrová data

1.3       Zhodnocení

2      Způsoby práce s daty

2.1       Slabý klient (tenký klient, lehký klient)

2.2       Silný klient (tlustý klient, těžký klient)

3      Metadata

4      Mapový server

4.1       University of Minnesota MapServer

4.2       ESRI Server Products

4.3       Ostatní

4.4       Systémy řízení báze dat

5       Interoperabilita v GIS

5.1       Open Geospatial Consortium (OGC)

5.1.1  Vznik OGC specifikací

5.1.2  OpenGIS Web Service (OWS)

5.1.3  Web Map Services (WMS)

5.1.4  Styled Layer Descriptor (SLD)

5.1.5  Web Feature Service (WFS)

5.1.6  Geography Markup Language (GML)

5.1.7  Web Coverage Service (WCS)

5.1.8  Web Processing Service (WPS)

5.1.9  Geolinked Data Access Service (GDAS)

5.1.10  Web Terrain Service (WTS)

5.1.11  Další specifikace OpenGIS, týkající se transformací

5.2       ISO/TC 211, CEN/TC 287 a ČNI/TNK 122

5.3       Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE)

5.4       European Petroleum Survey Group (EPSG )

5.5       The International Association of Oil & Gas producers (OGP)

5.5.1 OGP Surveying & Positioning Committee

5.5.2 EPSG Geodetic Parametr Data Set

5.6       World Wide Web Consortium (W3C)

6      Kaskádování služeb

7      Mapové servery v ČR

7.1       Standardní funkce použité při prezentaci map na internetu

7.2       Přehled vybraných mapových služeb na internetu v ČR

Portál veřejné správy - mapové služby

Oblastní plán rozvoje lesa- OPRL

Mapový server České geologické společnosti- Geofond

Mapový server Ústavu ochrany ŽP

Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - AOPK ČR

Portál mapových služeb Zeměměřického úřadu

Krajské servery poskytující geoprostorová data

Komplexní zhodnocení krajských mapových služeb na internetu

Ostatní servery

Závěr

Seznam literatury