Možnosti aplikace GOOGLE EARTH

Klára Řeháková

Anotace

Google Earth je unikátní program zobrazování satelitních snímků Země z různých pohledů a různých výšek. Uživateli jsou tyto informace zprostředkovány pomocí přehledného rozhraní. Google Earth nabízí využití jak pro běžného uživatele který si z pohodlí domova vybírá destinaci pro svou dovolenou, tak i pro architekty a projektanty, kteří své návrhy nových objektů mohou zobrazovat přímo v terénu. Každý s uživatelů využívá jiné verze Google Earth, od volně stažitelné verze až po špičkovou verzi, Free, Pro, Plus, Enterprice. Dnes se setkáváme s touto aplikací i v televizi například při předpovědi počasí nebo při dopravním zpravodajství. 3D mapy a navigace GPS zažívají v současné době velký boom, a proto se firmy předhání a snaží se uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky v podobě navigací v autě, na kolech i v mobilním telefonu. Tato práce má sloužit jako poradce při prvním setkání s programem Google Earth a jeho využití v běžném životě člověka.

Annotation

Google Earth is the unique browser for imaging of satellite pictures of world from various views and elevations.These informations are provided by the help of well-arranged interface. Google Earth offers utilization both for normal users and for architects and designers. Everyone utilizes alternative version of Google Earth such as Google Earth Free, Google Earth Pro, Google Earth Plus and Google Earth Enterprice. We can see this application on TV - for example by wheather forecast or by traffic news. 3D maps and GPS navigations are very popular at the present time that is why companies try to do their best and make a proposal for the most exacting customers .Goal of my bachelorś thesis is creation of guidebook for first meeting of peopple with program Google Earth.