Tvorba multimediálních výukových materiálu

Anna Horčičková

Anotace

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit multimediální výukové materiály pro předměty Interaktivní grafické systémy 1 a Interaktivní grafické systémy 2. Obecně se práce zabývá e-learningem. Dále je zde popsáno několik programů, které jsou použitelné pro tvorbu multimediálních výukových materiálů a jejich následné porovnání. Výsledkem práce je 10 flashových animací, které jsou přiloženy na CD. Animace jsou vytvořeny v programu Adobe Captivate 2 a simulují práci s programy Microstation a Kokeš.

Annotation

The main aim of this bachelor thesis is creation of multimedia educational materials for subjects Interactive graphic systems 1 and Interactive graphic system 2. In general deals this thesis with e-learning. There are also programmes which are available for production of multimedia educational materials and their consecutive comparison. Effect of my thesis is 10 flash animations. These files are enclosed on CD. Animations are created in programme Adobe Captivate 2. Animations are simulating work with programmes MicroStation and Kokeš.