List of 1999 Publications
SOKOL, Z. - WALD, F.:
Kotvení sloupů patní deskou. [RN]
In: Navrhování ocelových konstrukcí. Praha: ČVUT, Fakulta stavební. 1999. s. 35-53. - ISBN 80-01-02029-0
SOKOL, Z. - ÁDÁNY, S. - DUNAI, L. - WALD, F.:
Column Base Finite Element Modelling. [RN]
In: Acta Polytechnica. 39, No. 5, (1999) p. 51-64. - ISSN 1210-2709
SOKOL, Z. - ÁDÁNY, S. - DUNAI, L. - WALD, F.:
Column Base Finite Element Modelling. [RN]
In: Eurosteel 99. Vol. 2. Prague: CTU. 1999. p. 499-502. - ISBN 80-01-01963-2
WALD, F. - SOKOL, Z.:
Navrhování styčníků. [RN]
1. vyd. Praha: ČVUT, 1999 - 144 s. 180 obr. - ISBN 80-01-02073-8
BANIOTOPOULOS, C. - SOKOL, Z. - WALD, F.:
Column Base Connections. [RN]
In: Numerical Simulation of Semi-Rigid Connections, Report of Working Group COST C1 WG6 - Numerical Simulation. Brussels: EU. 1999. p. 32-47.
DRDÁCKÝ, M. - WALD, F. - SOKOL, Z.:
Sensitivity of Historic Timber Structures to Joint Response. [RN]
In: Proceedings of the Structural Studies of Historical Buildings. Madrid: GIEE/UPM. 1999. p. 23-36.
ELIÁŠOVÁ, M. - GOMES, F. - SOKOL, Z. - WALD, F.:
Resistance of End-Plate Connections. [RN]
In: Construcao Metálica e Mista 2. Coimbra: TU Coimbra. 1999. p. 589-596. - ISBN 972-98376-0-0
WALD, F. - SOKOL, Z.:
Base Plate in Bending and Anchor Bolts in Tension. [RN]
In: Column Bases in Steel Building Frames, COST C1 Publication. Brussels: EU. 1999. p. 2-3.
WALD, F. - SOKOL, Z. - STEENHUIS, M.:
Assembly Procedure. [RN]
In: ColumnBases in Steel Building Frames, COST C1 Publication. Brussels: EU. 1999. p. 3.


Back to Home Page


Last updated 7th April 2000