List of 1995 Publications
ERMOPOULOS, J. - STAMATOPOULOS, G. - WALD, F. - SOKOL, Z. - ŠIMEK, I.:
Interaction between Soil and Foundation of Steel Column.
Athens, 1995, p. 12.
SEIFERT, J. - SOKOL, Z. - WALD, F.:
Modelování efektivní plochy pod patní deskou.
In: Ocelové konštrukcie a mosty 94, edited by E. Chladný. VUT Bratislava, 1995. p. 75-80.
SOKOL, Z. - WALD, F. - DUNAI, L. - STEENHUIS, M.:
The Colum-Base Stiffness Prediction.
In: COST C1, edited by F. Wald. EU Brussels, 1995. p. 259-271.
ISBN 2-87263-137-2.
SOKOL, Z. - WALD, F. - PULTAR, M. - JARUŠKOVÁ, D. - KOS, J. - ZÁLESKY, J.:
Sensitivity of Steel Frames Reliability to Columm Base, Foundation and Subsoil Parameters.
In: Stability of Steel Structures. TU Budapest, 1995. p. 57-66.
ISBN 963-421-538-6.
WALD, F. - PULTAR, M. - KOS, J. - SOKOL, Z. - JARUŠKOVÁ, D. - VÍTEK, J.:
A Probabilistic Approach to the Steel Frame, Foundation and Soil Interaction.
In: Workshop 95. Part II. Czech Technical University in Prague, 1995. p. 413-414.
WALD, F. - REZEK, D. - TARABA, D. - SOKOL, Z. - PERTOLD, J.:
K posouzení šroubované vyztužené desky.
In: Sborník výsledků vědeckovyzkumných grantových úkolů v roce 1994, edited by J. Witzany. Czech Technical University in Prague, 1995. p. 140-142.
WALD, F. - SOKOL, Z.:
The Simple Colum-Base Stiffness Modelling.
In: Steel Structures - EUROSTEEL 95, edited by A.N. Kounadis. A.A. Balkema, Rotterdam, 1995. p. 277-287.
ISBN 90-5410-591-2.
WALD, F. - SOKOL, Z.:
Proposal of the Stiffness Design Model of the Column Bases.
In: Third Int. Workshop on Connections in Steel., edited by R. Zandonini. TU Trento, 1995. p. 1-12.
WALD, F. - SOKOL, Z. - PERTOLD, J.:
Návrh desky tažené části patky sloupu.
In: Sborník výsledků vědeckovyzkumných grantových úkolů v roce 1994, edited by J. Witzany. Czech Technical University in Prague, 1995. p. 140-142.
WALD, F. - SOKOL, Z. - PERTOLD, J.:
K návrhu patní desky s vnitřními šrouby.
In: Sborník výsledků vědeckovyzkumných grantových úkolů v roce 1994, edited by J. Witzany. Czech Technical University in Prague, 1995. p. 140-142.
WALD, F. - ŠIMEK, I. - SOKOL, Z. - PERTOLD, J.:
The Influence of Axial Force on the Column-base Stiffness.
In: Workshop 95, Part II. Czech Technical University in Prague, 1995. p. 415-416.
WALD, F. - ŠIMEK, I. - SOKOL, Z. - SEIFERT, J.:
The Column-Base Stiffness Tests.
In: COST C1. edited by F. Wald. EU Brussels, 1995. p. 281-292.
ISBN 2-87263-137-2.
ERMOPOULOS, J. - STAMATOPOULUS, G. - WALD, F. - SOKOL, Z. - ŠIMEK, I.:
Interaction Between Soil and Foundation of Steel Column.
Ministerstvo skolstvi. Athens, 1995. 12 p.


Back to Home Page


Last updated 20th July 1999