List of 2005 Publications
WALD, F. A KOL.:
Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí
Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 336 s. ISBN 80-01-03157-8.
STREJČEK, M. - SOKOL, Z. - WALD, F. - HAVRÁNKOVÁ, Z.:
Součinitel tření pro spoje žárově zinkovaných konstrukcí
In: Konstrukce. 2005, roč. 4, č. 6, s. 13-15 (příloha). ISSN 1213-8762.
STREJČEK, M. - SOKOL, Z. - WALD, F. - HAVRÁNKOVÁ, Z.:
Součinitel tření pro spoje žárově zinkovaných konstrukcí.
In: 11. konference žárového zinkování - sborník přednášek. Ostrava - Moravská Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2005, s. 55-60.
STREJČEK, M. - SOKOL, Z. - WALD, F.:
Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?
In: Konstrukce. 2005, roč. 4, č. 3, s. 39-41. ISSN 1213-8762.
WALD F. - SOKOL Z.:
Interakce vnitrních sil ve styčnících čelní deskou
In: Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ocelových konstrukcí, 2005, s. 63-72. ISBN 80-01-03279-5.
SOKOL Z. - WALD F.:
Požární odolnost strešního plášte s trapézovými plechy
In: Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ocelových konstrukcí, 2005, s. 113-120. ISBN 80-01-03279-5.
SOKOL Z. - WALD F.:
Stresses in Steel Columns under Natural Fire
In: Improvement of Buildings' Structural Quality by New Technologies - Proceedings. Leiden: A. A. Balkema Publishers, 2005, s. 259-266. ISBN 04 1536 609 7.
WALD F. - SOKOL Z.:
Structural Integrity of Multi-Storey Building under Natural Fire
In: Eurosteel 2005 - 4th European Conference on Steel and Composite Structures. Maastricht: DV Mainz, 2005, vol. 5.1, s. 103-110. ISBN 3-86130-812-6.
ELIÁŠOVÁ M. - SOKOL Z.:
Ocelové konstrukce - Příklady
Praha: ČVUT, 2005. 69 s. ISBN 80-01-03143-8.
SOKOL Z.:
Experimenty s přípoji trapézových plechů, Část 2 Zkoušky za zvýšené teploty. [Výzkumná zpráva]
Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ocelových konstrukcí, 2005. GAČR 103/02/D086. 12 s.


Back to Home Page


Last updated 9th March 2006