List of 2003 Publications
BENEŠ M. - WALD F. - SOKOL Z.:
Experiments with Connections at High Temperature
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague : CTU, 2003, vol. B, p. 958-959. ISBN 80-01-02708-2.
ELIÁŠOVÁ M. - WALD F. - SOKOL Z.:
Šroubované přípoje konstrukcí ze skla
In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha : Czech Technical University in Prague, 2003, s. 101-106. ISBN 80-01-02747-3.
GREGOR D. - WALD F. - SOKOL Z.:
Experiments with End Plate Joints for Mixed Building Technology
In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha : Czech Technical University in Prague, 2003, p. 65-82. ISBN 80-01-02835-6.
SOKOL Z. - STUDECKÁ P. - WALD F. - LEBR M.:
K požární odolnosti střešního pláště s trapézovými plechy
In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha : Czech Technical University in Prague, 2003, s. 215-220. ISBN 80-01-02747-3.
SOKOL Z. - WALD F. - PULTAR M. - BENEŠ M.:
Numerical Simulation of Cardington Fire Teston Structural Integrity
In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Prague : CTU, 2003, p. 339-343. ISBN 80-7015-912-X.
WALD F. - ROZLÍVKA L. - SOKOL Z. - ŠERTLER H.:
Žárově zinkované šrouby třecích spojů
In: Konstrukce. 2003, roc. 2, c. 3, s. 24-28. ISSN 1213-8762.
WALD F. - SOKOL Z.:
K výuce požární spolehlivosti budov
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha : ČVUT, 2003, s. 201-206. ISBN 80-01-02909-3.
WALD F. - SOKOL Z. - VRZBA V. - GREGOR D.:
K utahování šroubů třecích spojů
In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha : Czech Technical University in Prague, 2003, s. 151-156. ISBN 80-01-02747-3.
SOKOL Z.:
Structural Modelling
In: Design of Structural Connections to Eurocode 3 - Frequently Asked Questions. Watford : British Research Establishment, 2003, p. 27-34. ISBN 80-01-02838-0.
SOKOL Z.:
Konstrukce a styčníky
In: Odpovědi na otázky k navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle evropských norem. Praha : ČVUT, 2003, s. 24-30. ISBN 80-01-02753-8.
SOKOL Z.:
Constructieve modellering
In: Ontwerpen van verbindingen volgens Eurocode 3: Vragen en antwoorden. Delft : Technical University of Delft, 2003, s. 27-34. ISBN 90-72830-46-6.
SOKOL Z.:
Modelação Estructural
In: Manual de ligações metálicas. Coimbra : Universidade de Coimbra, 2003, s. 23-30. ISBN 972-98376-4-3.
SOKOL Z.:
Modelare structurală
In: Calculul îmbinarilor structurale în concordanta cu Eurocode 3 - Întrebari si raspunsuri. Timisoara : Politehnica University of Timisoara, 2003, s. 27-34. ISBN 973-638-088-2.
SOKOL Z.:
Modellering av konstruktioner
In: Frågor och svar om dimensionering av förband enligt Eurokod 3. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2003, s. 30-39. ISBN 91-631-4689-4.
SOKOL Z.:
Structural Modelling
In: Questions and Answers to Design of Structural Connections According to Eurocode 3. Prague : CTU, 2003, p. 27-34. ISBN 80-01-02754-6.
SOKOL Z.:
Προσομοίωση της δομικςή συμπεριφοράς
In: Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2003, s. 37-46. ISBN 960-431-892-6.


Back to Home Page


Last updated 27th February 2004