List of 2001 Publications
MAZURA, V. - WALD, F. - SOKOL, Z.:
Slotted Holes in Structural Bolted Connections
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague : CTU, 2001, vol. B, p. 880-881. ISBN 80-01-02335-4.
SOKOL, Z. - ŠVARC, M. - WALD, F.:
Probabilistic Approach to Structural Hybrid Connections
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague : CTU, 2001, vol. B, p. 968-969. ISBN 80-01-02335-4.
SOKOL, Z.:
Celoživotní vzdělávání v oboru konstrukčních styčníků
In: Stavební obzor. 2001, roc. 10, c. 3, s. 69. ISSN 1210-4027.
SOKOL, Z.:
Modelování tuhosti a únosnosti tažené části patek sloupů
Disertační práce (Ph.D.). Praha : ČVUT, Fakulta stavební, 2001.
SOKOL, Z.:
Modelování tuhosti a únosnosti tažené části patek sloupů
Teze disertační práce (Ph.D.). Praha : ČVUT, Fakulta stavební, 2001.


Back to Home Page


Last updated 7th March 2002