List of 2000 Publications
WALD, F. - SOKOL, Z.:
Analýza konstrukce a styčníků
In: Oceľové konštrukcie a mosty 2000. Košice : Technická univerzita Košice, 2000, díl 1, s. 263-268. ISBN 80-232-0189-1.
WALD, F. - SOKOL, Z. - ŠVARC, M.:
Column Base Modelling
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague : CTU, 2000, vol. B, p. 626. ISBN 80-01-02229-3.
WALD, F. - MAREŠ, J. - SOKOL, Z. - DRDÁCKÝ, M.:
Component Method for Historcal Timber Joints
In: The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 417-424. ISBN 0-7923-6700-6.
WALD, F. - SOKOL, Z.:
Konstrukce z hranatých trubek
In: Ocelové konstrukce. Praha : ČVUT, Fakulta stavební, 2000, díl 1, s. 44-56.
MAREŠ, J. - SOKOL, Z.:
Modelling of Historic Timber Joints
In: The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures - Abstracts. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2000, p. 43.
MAREŠ, J. - WALD, F. - SOKOL, Z.:
Modelling of Joints of Sandwich Panels
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague : CTU, 2000, vol. A, p. 632. ISBN 80-01-02229-3.
MAREŠ, J. - WALD, F. - SOKOL, Z.:
Modelling of Joints of Sandwiches Panels
In: The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 387-394. ISBN 0-7923-6700-6.
WALD, F. - SOKOL, Z.:
Kotvení ocelového sloupu patní deskou
In: Stavební obzor. 2000, roč. 9, č. 8, s. 246-252. ISSN 1210-4027.


Back to Home Page


Last updated 26th February 2001