ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

      Michaela Frantová

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 731

+420-224-354-619

michaela.frantova@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových konstrukcí a mostů

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

                       


Výuka

Publikace

Životopis